Templo Artemisa

Coloso de Rodas
Piramide de Giza
Templo de Halicarnoso